Įmonės politika

UAB "BELJANA" įsipareigoja:

  • Nuolat gerinti paslaugų kokybę.
  • Ypatingai įsiklausyti ir įvykdyti klientų keliamus reikalavimus, lūkesčius ir poreikius.
  • Tirti klientų nusiskundimus ir pasiūlymus, taip dar labiau pateisinti savo kaip patikimų partnerių vardą.
  • Maksimaliai sėkmingai taikyti savo įgūdžius, patirtį, motyvaciją.
  • Kontroliuoti ir tobulinti integruotą vadybos sistemą [ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015].
  • Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę ir atskaitomybę už atlikto darbo kokybę.
  • Sudaryti sąlygas darbuotojams naudingai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir abipusio supratimo atmosferą.
  • Reikalauti iš savęs maksimalaus tikslų įgyvendinimo. Dirbti pagal mūsų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų reikalavimus.
  • Tausoti gamtinius išteklius diegiant ir naudojant pažangias ir aplinką tausojančias technologijas bei įrenginius.

Garantuojame savo klientams aukščiausią automobilių pervežimo kokybę – bendraudami su mumis sutaupysite savo laiką ir pinigus, bei turėsite laiku pateikiamą informaciją apie Jūsų krovinio judėjimą bei pristatymo terminus.