Įmonės politika

UAB „Beljana“ – įmonė, ne vienerius metus sėkmingai dirbanti tarptautinėje automobilių pervežimo sferoje.

UAB „Beljana“ siekdama užsibrėžtų tikslų deklaruoja šiuos siekius:

 • tik nuolat gerinant paslaugų kokybę, gerės verslo rezultatai.
 • reikia ypatingai įsiklausyti ir įvykdyti klientų keliamus reikalavimus, lūkesčius ir poreikius.
 • tirti klientų nusiskundimus ir pasiūlymus, taip dar labiau pateisinti savo kaip patikimų partnerių vardą.
 • maksimaliai sėkmingai taikyti savo įgūdžius, patirtį, motyvaciją.
 • sukurti, įdiegti, prižiūrėti ir nuolat gerinti integruotą vadybos sistemą visoje organizacijoje, taikant LST EN ISO ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 ir LST EN ISO 50001:2018 standartus, kad būtų užtikrintas jos veiksmingumas ir rezultatyvumas.
 • ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę ir atskaitomybę už atlikto darbo kokybę.
 • sudaryti sąlygas darbuotojams naudingai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir abipusio supratimo atmosferą.
 • užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams;
 • dirbti pagal mūsų veiklą reglamentuojančius LR teisės aktų reikalavimus.
 • gerinti darbo aplinką, šalinti pavojus ir mažinti DSS riziką.
 • nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
 • siekiant tikslų prioritetą teikti energiją taupančioms, pažangioms ir aplinkai saugioms technologijoms bei įrenginiams.
 • taupiai ir racionaliai naudoti išteklius bei nuolat gerinti energinį efektyvumą.
 • skirti pakankamai bendrovės resursų šios politikos įgyvendinimui.

 

Mes garantuojame Jums automobilių pervežimo kokybę – bendraudami su mumis sutaupysite savo laiką ir pinigus, bei turėsite savalaikę informaciją apie Jūsų krovinio judėjimą bei pristatymo terminus.